lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Forskarutbildningskurser

11 kurser.

Kurskod ▽ Namn ▼ Avdelning ▽ Startdatum ▽
FKF035F Atmosfärskemi och -fysik Kärnfysik Ges varje vårtermin
FKFF01F Atmosfärskemi och -fysik Kärnfysik Ges varje vårtermin
FKFN05F Experimentella verktyg i subatomär fysik Kärnfysik Ges varje hösttermin
FKF030F Grundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering Kärnfysik Ges varannan vårtermin
FKF021F Kärnfysik, fördjupningskurs Kärnfysik Ges varje hösttermin
FKFN20F Kärnfysik, fördjupningskurs Kärnfysik Ges varje hösttermin
FKF100F Miljömätteknik Kärnfysik Ges varje vårtermin
FKF070F Modern subatomär fysik Kärnfysik Ges varje vårtermin
FKF025F PIXE - teori och tillämpningar Kärnfysik Ges vid tillräcklig efterfrågan
FKFN10F Reaktorfysik Kärnfysik Ges varje vårtermin
FKFN25F Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik Kärnfysik Ges varje vårtermin

Tillbaka