lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Forskarutbildningskurser

6 kurser.

Kurskod ▽ Namn ▼ Avdelning ▽ Startdatum ▽
KLG110F Forskningsetik och vetenskaplig redlighet Inst för Livsmedelsteknik Ges en gång per termin
KLG105F Forskningsmetodik Inst för Livsmedelsteknik Ges en gång per termin
KLG100F Handledning och högskolepedagogik i praktiken Inst för Livsmedelsteknik Ges en gång per termin
KLG005F Praktik och teori för fermentation, frystorkning och utvärdering av probiotiska effekter av Lactobacillus reuteri stammar Inst för Livsmedelsteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KLG115F Vetenskaplig kommunikation Inst för Livsmedelsteknik Ges en gång per termin
KLG010F Vetenskaplig orientering i livsmedels- och formuleringsteknik Inst för Livsmedelsteknik Ges en gång per termin

Tillbaka