lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Forskarutbildningskurser

88 kurser.

Kurskod ▽ Namn ▽ Avdelning ▽ Startdatum ▲
FMSN45F Matematisk statistik, tidsserieanalys Matematisk statistik (LTH) Ges varje hösttermin
FMSN15F Statistisk modellering av multivariata extremvärden Matematisk statistik (LTH) Ges varannan hösttermin
FMSF65F Försöksplanering Matematisk statistik (LTH) Ges varje vårtermin
FMSF10F Stationära stokastiska processer Matematisk statistik (LTH) Ges varje hösttermin
FMSF15F Markovprocesser Matematisk statistik (LTH) Ges varje hösttermin
FMSN25F Prissättning av derivattillgångar Matematisk statistik (LTH) Ges varje hösttermin
FMA280F Introduktion till mängdlära Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA003F Funktionalanalys i systemteori Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMS015F Teorin för stokastiska processer Matematisk statistik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys Matematisk statistik (LTH) Ges varannan vårtermin
FMA030F Algebraisk geometri Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMN020F Iterativ lösning av storskaliga system i beräkningsteknik Numerisk analys (LTH) Ges varje vårtermin
FMNN20F Numerisk analys för elliptiska och paraboliska differentialekvationer Numerisk analys (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA171F Bildanalys Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMS155F Statistisk modellering av extremvärden Matematisk statistik (LTH) Ges varje vårtermin
FMS092F Monte Carlo-baserade statistiska metoder Matematisk statistik (LTH) Ges varje vårtermin
FMA022F Kontinuerliga system Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
FMA026F Matematikdidaktik för högskolan Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA051F Optimering Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMA085F Maskininlärning Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA091F Diskret matematik Matematik (LTH) Ges en gång per termin
FMA095F Liealgebror Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA100F Geometrisk måtteori Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA105F Bildanalys för doktorander Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA120F Matristeori Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMA121F Matristeori, mindre kurs Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMA122F Matristeori Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMA130F Analytiska funktioner Matematik (LTH) Ges en gång per termin
FMA131F Analytiska funktioner Matematik (LTH) Ges en gång per termin
FMA145F Partiella differentialekvationer Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA150F Algebraisk geometri och lösning av system av polynomekvationer Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA155F Anisotropa Banachrum för hyperbolisk dynamik Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA160F Riemanngeometri Matematik (LTH) Ges en gång per termin
FMA201F Variationskalkyl Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
FMA240F Linjär och kombinatorisk optimering Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
FMA250F Partiella differentialekvationer med distributionsteori Matematik (LTH) Ges varannan hösttermin
FMA260F Funktionalanalys och harmonisk analys Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMA271F Datorseende Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
FMA275F Numerisk optimering Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA300F Rieszprodukter med tillämpningar Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA305F Potentialteori i det komplexa planet Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA310F Pseudodifferentialoperatorer Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMA315F Datorseende avancerad kurs Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMAF05F Matematik - System och transformer Matematik (LTH) Ges en gång per termin
FMAF10F Tillämpad matematik - Linjära system Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
FMAF35F Linjär och kombinatorisk optimering Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
FMAN01F Biomatematik Matematik (LTH) Ges varannan vårtermin
FMAN10F Algebraiska strukturer Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
FMAN15F Olinjära dynamiska system Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMAN30F Medicinsk bildanalys Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMAN45F Introduktion till maskinlärning Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
FMAN60F Optimering Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMAN61F Optimering Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMAN65F Matematiska strukturer Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
FMAN80F Funktionalanalys och harmonisk analys Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
FMAP01F Praktisk kunskapsteori för matematik Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
FMAP05F Linjär och kombinatorisk optimering Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
MATM13F Differentialgeometri Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
MATM15F Talteori Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
MATM16F Topologi Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
MATM19F Integrationsteori Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
MATM30F Sannolikhetsteorins matematiska grunder Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
MATP11F Distributionsteori Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
MATP22F Komplex analys i flera variabler Matematik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
MATP29F Fördjupningskurs till integrationsteori Matematik (LTH) Ges varje vårtermin
MATP33F Grupp- och ringteori Matematik (LTH) Ges varannan vårtermin
MATP35F Lineär funktionalanalys Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
MATP45F Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys Matematik (LTH) Ges varje hösttermin
NUMA01F Beräkningsprogrammering med Python Matematik (LTH) Ges en gång per termin
FMS010F Stationära stokastiska processer Matematisk statistik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMS020F Statistisk inferens för partiellt observerade stokastiska processer Matematisk statistik (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMSF05F Sannolikhetsteori Matematisk statistik (LTH) Ges varje vårtermin
FMSF90F Dataanalys: statistisk inlärning och visualisering med projekt Matematisk statistik (LTH) Ges varje vårtermin
FMSN20F Spatial statistik med bildanalys Matematisk statistik (LTH) Ges varje hösttermin
FMSN30F Linjär och logistisk regression Matematisk statistik (LTH) Ges varje vårtermin
FMSN55F Statistisk modellering av extremvärden Matematisk statistik (LTH) Ges varje vårtermin
FMSN60F Finansiell statistik Matematisk statistik (LTH) Ges varje hösttermin
FMN001F Isogemetrisk analys: CAD i FEM Numerisk analys (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMN005F Numerisk linjär algebra Numerisk analys (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMN010F Beräkningsmetoder för deterministiska och stokastiska differentialekvationer Numerisk analys (LTH) Ges vid tillräcklig efterfrågan
FMN015F Finita volymmetoder Numerisk analys (LTH) Ges varannan hösttermin
FMNN01F Numerisk linjär algebra Numerisk analys (LTH) Ges varje hösttermin
FMNN02F Introduktion till numerisk linjär algebra Numerisk analys (LTH) Ges varje hösttermin
FMNN05F Simuleringsverktyg Numerisk analys (LTH) Ges varje hösttermin
FMNN10F Numeriska metoder för differentialekvationer Numerisk analys (LTH) Ges varje hösttermin
FMNN25F Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy Numerisk analys (LTH) Ges varje hösttermin
FMNN40F Numeriska simuleringar av flödesproblem Numerisk analys (LTH) Ges varje vårtermin
NUMN19F Numerisk approximation Numerisk analys (LTH) Ges varje vårtermin

Tillbaka