lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Forskarutbildningskurser

19 kurser.

Kurskod ▽ Namn ▽ Avdelning ▽ Startdatum ▽
KAT002F Transportprocesser Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET040F Tillämpningar av membranprocesser Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET045F Transportfenomen i membranprocesser Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET055F Modellkalibrering av processystem Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET070F Optimering av processystem Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET075F Numeriska metoder i Matlab Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET080F System bioteknik - modellering Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET085F Preparativ kromatografi Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET090F Praktisk forskningsetik Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET095F Industriella bioraffinaderier Inst för kemiteknik Ges varannan vårtermin
KET100F Populärvetenskapligt skrivande för vattenforskare Inst för kemiteknik Ges en gång per termin
KET105F Katalys Inst för kemiteknik Ges en gång per termin
KET110F Gas-vätskefasreaktioner Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET115F Optimering av processystem Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET120F Mikroföroreningar i avloppsvattenrening Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KET121F Modellkalibrering av processystem Inst för kemiteknik Ges vid tillräcklig efterfrågan
KETN10F Tillämpade transportprocesser Inst för kemiteknik Ges varje hösttermin
KETN30F Biokemisk reaktionsteknik Inst för kemiteknik Ges varje hösttermin
VVAN20F Avancerad avloppsvattenrening Inst för kemiteknik Ges varje vårtermin

Tillbaka