lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs EDA010F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen ger grundläggande kunskaper för att kunna förstå, analysera och designa distribuerade algoritmer. Kunskapen är tänkt att vara användbar för en mängd olika forskningsområden, från teori om distribuerade algoritmer till design av kommunikationsprotokoll, exempelvis för design av upptäcktsprotokoll i ad-hoc nätverk.
Innehåll
 • Kursen ger kunskaper om: modeller för distribuerade algoritmer, abstraktioner för fault tolerance och failure detectors, reliable broadcast, kausal broadcast, delat minne, konsensus, atomic broadcast, byzantisk fault tolerance, och virtual synchrony.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ... ha kunskap om grundläggande principer och abstraktioner för distribuerade algoritmer, samt ha översiktlig kunskap om konsensus, broadcast, och delat minne.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ... ha visat förståelse för grunderna för distribuerade algoritmer och distribuerad programmering, samt förmåga att relatera mellan utvalda ämnen inom området.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ... ha visat förmåga att reflektera över kursmaterialet och att förbereda en betydande del av det för presentation inför kurskamrater.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Cachin, C., Guerraoui, R. & Luis Rodrigues,: Introduction to Reliable and Secure Distributed Programming. Springer, 2011. ISBN 3642152597.
Övrig information
Kurskod
 • EDA010F
Administrativ information
 •  -08-13
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2013‑04‑02 (ungefärligt) 2013‑06‑17 2013‑10‑04

Utskriftsvänlig visning