lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs EDA025F Programmeringsmodeller och metoder för att hantera stora datamängder

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • EDA025F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Programmeringsmodeller och metoder för att hantera stora datamängder
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7121 (Datavetenskap (LTH))
 •  -09-08
 • FN1/Anders Gustafsson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Kursen kommer att lära doktoranderaa hur man analysera och utformar program för stora datamängder (s.k. big data). Kursen kommer att ge kunskap om arkitekturer för att hanterar stora datamängder, språk och ekosystem med fokus på Spark. De tekniker som presenteras i kursen förväntas ha stor påverkan inom en mängd olika områden såsom dataanalys, kundrekommendation, trendförutsägelse, mönsterigenkänning, etc.
Innehåll
 • Kursen består av fyra heldagsmöten som kommer att behandla:
  1 / Arkitekturer för molnbaserade tjänster, Spark-begrepp och Spark-programmering.
  2 / Spark på mellan och avancerad nivå.
  3 / Övervakad maskininlärning med Spark: MLlib- och MLlib-programmering.
  4 / Oövervakad maskininlärning.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa kunskap för arkitekturer för behandling av stora datamängder.
  visa förståelse för strukturen hos programmeringsmodeller och ekosystem för stora datamängder.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa hans/hennes förmåga att handha arkitekturer för stora datamängder och skriva program med Spark.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att välja ut och bedöma arkitekturer och algoritmer för problem kring stora datamängder.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Bedömningen kommer att bestå av programmeringsuppgifter och inlämningsuppgifter.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Goda kunskaper i programmering i Java, Scala, eller Python. Kunskap om statistik.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Karau, A., Wendell, P. & Zaharia, M.: Learning Spark. O'Reilly Media, Inc, 2015. ISBN 9781449358624.
  Karau, H., Konwinski, A., Wendell, P. & Zaharia, M.: Learning Spark. 2015. ISBN 9781449358624.
Övrig information
Kurskod
 • EDA025F
Administrativ information
 •  -09-08
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2015 2015‑06‑03 16:54:15 2015‑08‑19 11:19:00 2015‑09‑08

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

1 kurstillfälle.

Kursplan giltig från Startdatum Slutdatum Publicerad
Höstterminen 2015 2015‑09‑07 (ungefärligt) 2015‑10‑30

Utskriftsvänlig visning