lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs EDA040F Programvaruteknik och molntjänster

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • EDA040F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Programvaruteknik och molntjänster
Kursomfattning
 • 6
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7121 (Datavetenskap (LTH))
 •  -08-16
 • Professor Thomas Johansson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Programvaruteknik och molntjänster är en kärnkurs inom Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP), vars syfte är att ge en bred förståelse för programvaruteknik och molntjänster för skalbara mjukvaru-intensiva system.
Innehåll
 • Kursen anordnas i samarbete mellan fyra svenska universitet: KTH, Chalmers, Linköping och Lund. Kursen består av tre moduler:
  - Programvaruteknik och system
  - Kontinuerlig programvaruutveckling
  - Molntjänst-teknik
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förklara hur programvaruintensiva system designas, realiseras, valideras, verifieras, driftsättes och underhålles
  förklara huvudbegrepp och metoder inom agil programvaruutveckling
  förklara huvudbegrepp och metoder inom kontinuerlig utveckling och drift (DevOps)
  förklara huvudbegrepp och metoder inom mjukvaruarkitektur för autonoma system
  förklara hur funktionella och icke-funktionella systemegenskaper kan fastställas genom model checking, formell verifiering och programvaruinstrumentering
  förklara huvudbegrepp och metoder inom molntjänster och datacenter
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • sammanställa och använda en verktygskedja för agil programvaruutveckling
  implementera verktyg för domän-specifika språk med hjälp av modell-baserad programvaruteknik
  designa, implementera och testa skalbara molntjänster
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • analysera produkt, process, och organisation i industriell programvaruutveckling
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • övrigt
 • Kursen organiseras kring tre tvådagarssessioner med fysiska möten, ett för varje kursmodul. Varje session består av föreläsningar, inbjudna föredrag och seminarier. Det huvudsakliga materialet för varje modul presenteras på sessionen och examineras genom en projektuppgift. Mellan sessionerna pågår det lokala aktiviteter vid de fyra universiteten (Göteborg, Linköping, Lund och Stockholm). Dessa är till största delen studentdrivna.
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • övrigt
 • Examinationen består av aktivt deltagande vid de fysiska sessionerna, övningar och projektuppgifter.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Studenterna förutsätts ha en bakgrund i datavetenskap, datorteknik, elektroteknik eller liknande. Studenterna förutsätts ha matematikkunskaper motsvarande vanliga ingenjörsprogram och grundläggande programmeringskunskaper.
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Föreläsningsmaterial (OH-bilder och artiklar) och inlämningsuppgifter distribueras via hemsidan.
Övrig information
Kurskod
 • EDA040F
Administrativ information
 •  -08-16
 • Professor Thomas Johansson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
VT 2017 2017‑06‑22 16:40:43 2017‑06‑22 16:45:49 2017‑08‑16

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning