lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs EDAF70F Tillämpad artificiell intelligens

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • EDAF70F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Tillämpad artificiell intelligens
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7121 (Datavetenskap (LTH))
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Att ge en introduktion till flera delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa områden. Att förmedla bredd och djup inom ämnet.
Innehåll
 • Intelligenta agenter. Heuristisk sökning. Spelprogrammering. Kunskapsbaserade system. Maskininlärning. Behandling av naturligt språk. Semantisk webb. Autonoma robotar. Planering.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • vid en skriftlig tentamen visa grundläggande kunskaper om teori och metoder relaterade till följande delområden: intelligenta agenter, heuristisk sökning, spelprogrammering, kunskapsrepresentation, kunskapsbaserade system, probabilistisk resonemang, maskininlärning, behandling av naturligt språk.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • utföra ett antal inlämningsuppgifter av problemlösningskaraktär relaterade till några av följande delområden: heuristisk sökning, kunskapsbaserade system, probabilistisk resonemang, maskininlärning, behandling av naturligt språk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • visa förmåga att kritiskt granska och jämföra olika metoder som används inom artificiell intelligens.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs
Urvalskriterier
Litteratur
 • Stuart Russell, P.: Artificial Intelligence , A Modern Approach. Pearson, 2010. ISBN 0132071487.
Övrig information
Kurskod
 • EDAF70F
Administrativ information
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
VT 2017 2017‑03‑22 09:58:58 2017‑03‑22 10:03:04 2017‑03‑22

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning