lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs EDAN20F Språkteknologi

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • EDAN20F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Språkteknologi
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7121 (Datavetenskap (LTH))
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Under de senaste 15 åren har de språkteknologiska metoderna mognat avsevärt på grund av att mängden tillgänglig skriven och talad information har ökat kraftigt, vilket har lett till ökande behov av att behandla den automatiskt. Fastän de flesta datorsystem inte enbart ägnar sig åt språkbehandling så finns det numera många applikationer som i någon mån är "språkmedvetna" och har inbyggda språkteknologiska funktioner såsom stavnings- och grammatikkontroll, sökning och sammanfattning av information eller ett talbaserat dialoggränssnitt. Detta gör att fältet är av ökande betydelse för CS-ingenjörer.

  Kursen ger en inledning till språkteknologins metoder. Den försöker täcka hela fältet från teckenkodning och statistiska språkmodeller till syntaktisk analys, semantik och dialogsystem. Kursen inriktar sig på välbeprövade tillämpningar i industriell skala eller på försöksnivå.
Innehåll
 • En översikt över språkteknologi: delområden, tillämpningar och exempel.
  Korpuslingvistik: Reguljära uttryck, ändliga automater, introduktion till Perl, konkordanser, tokenisering, frekvenslistor, kollokationer.
  Morfologi och ordklasstaggning: Morfologi, transduktorer, ordklasstaggning.
  Frasstrukturgrammatiker i Prolog: Konstituenter, syntaxträd, DCG-regler, unifiering.
  Partiell parsning: Detektering av multiord, detektering av substantivgrupp och verbgrupp, informationsextrahering, utvärdering.
  Syntaktiska formalismer: Konstituens och dependens, funktioner. Parsning, statisktisk parsning, dependensparsning.
  Semantik: Formell semantik, lambda-kalkyl, lexikal semantik, predikat-argument-struktur, ramsemantik, semantisk parsning.
  Diskurs och dialog: Referens och koreferens, diskurs och retorik, diskursrelationer, analys av diskursrelationer, dialog, talhandling, multimodalitet.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förstå fältet av språkteknologiska metoder och viktiga applikationer som använder dem
  Känna till de viktigaste teknikerna, grundläggande algoritmer och allmänna arkitekturer som används i applikationer
  Skapa och konstruera språkbehandlingsalgoritmer. Skriva, tolka, utvärdera och förbättra dem under laborationerna.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förstå och utveckla annoteringsscheman, skapa och bearbeta strukturerade dokument
  Förstå och skriva reguljära uttryck och använda dem i programmeringsspråk som Perl eller Java
  Använda logik och logikprogrammeringsspråk som Prolog- eller beskrivningslogik
  Förstå och använda maskininlärningsalgoritmer och statistiska tekniker
  Utveckla och utvärdera algoritmer i de viktiga fälten av språkteknologier, språkmodellering, partiell parsning, dependensparsning, semantisk parsning genom att använda verkliga data
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Visa nyfikenhet, kreativitet och förmåga till problemlösning
  Visa förståelse för industriella och forskningsrelaterade frågor i språkteknologiområdet
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Language Processing with Perl and Prolog, Theories, Implementation, and Application. Pierre Nugues, 2014. ISBN 9783642414640.
Övrig information
Kurskod
 • EDAN20F
Administrativ information
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2017 2017‑03‑22 09:59:20 2017‑03‑22 10:03:25 2017‑03‑22

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

1 kurstillfälle.

Kursplan giltig från Startdatum Slutdatum Publicerad
Höstterminen 2017 2021‑08‑30 2021‑10‑31

Utskriftsvänlig visning