lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs EDAN40F Funktionsprogrammering

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • EDAN40F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Funktionsprogrammering
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7121 (Datavetenskap (LTH))
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Kursen ger insikt i hur den funktionsorienterande programmeringsparadigmen ofta ger möjlighet att skriva program som är både kortare och lättare att förstå än med traditionell imperativ och objektorienterad programmering.
Innehåll
 • Funktionsspråkens filosofi och möjligheter. Programspråket Haskell. Funktionella språkkonstruktioner och idiom. Högre ordningens funktioner. Lat evaluering och oändliga datastrukturer. Monader och monadiska beräkningar. Polymorfa typsystem och typklasser. Typanalys och typhärledning.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha god förståelse för de grundläggande principerna för funktionsprogrammering
  förstå de praktiska konsekvenserna av skillnaderna mot traditionell programmering
  kunna de vanliga idiomen i funktionsorienterad programmering
  förstå funktionen och fördelarna hos ett anvancerat typsystem
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • obehindrat kunna läsa program skrivna i språket Haskell
  kunna utnyttja den funktionsorienterade paradigmens möjligheter till att skriva välformulerade program i Haskell
  kunna utföra typanalys av relativt komplexa uttryck i Haskell
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha utvecklat sin förmåga att använda programkod som kommunikationsmedium mellan människor
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs eller EDAA30 Programmering i Java - fortsättningskurs
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Simon Thompson: Haskell, The Craft of Functional Programming. Addison Wesley, 2011, ISBN: 978-0-201-88295-7. Tredje upplagan. Rekommenderad referenslitteratur.
  Graham Hutton: Programming in Haskell. Cambridge University Press, 2007, ISBN: 978-0-521-69269-4. Rekommenderat referenslitteratur.
  Bryan O'Sullivan, John Goerzen and Don Stewart: Real World Haskell. O'Reilly, 2008, ISBN: 978-0-596-51498-3. Rekommenderad referenslitteratur.
Övrig information
Kurskod
 • EDAN40F
Administrativ information
 •  -03-22
 • Professor Thomas Johansson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
VT 2017 2017‑03‑22 09:58:21 2017‑03‑22 10:02:21 2017‑03‑22

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning