Kursplan för

Grunderna inom informationsteori
Fundamentals of Information Theory

EIT145F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2016
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2016-11-02

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för elektro- och informationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Informationsteorin undersöker grundläggande gränserna för överföring och lagring av information. Kursen är uppdelad i två delar. Syftet med del I är att introducera de grundläggande metoderna inom informationsteorin, med fokus på klassiska punkt-till-punkt överföringsscenarier. Denna del grundar sig på utvalda kapitel i boken av Cover / Thomas, som används i stor utsträckning för att undervisa informationsteori på forskarnivå. I del II utvidgas perspektivet till kommunikationsscenarier med flera användare, och följer utvalda delar från boken av El Gamal / Kim, som ger en bra överblick över aktuella resultat inom området. Med hjälp av dessa två böcker blir kursen både aktuell och fristående så att inga tidigare förkunskaper inom informationsteori krävs.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Del I: entropi, ömsesidig information och deras egenskaper, typiska följder, datakomprimering, källkodningssatsen, kanalkapacitet , kanalkodningssatsen, kontinuerliga stokastiska variabler, differentiell entropi, Gauss-kanaler Del II: fleranvändarkanaler, broadcast-kanaler, interferenskanaler, kanaler med tillstånd: "writing on dirty paper", distribuerad kompression: Slepian-Wolfs sats, Gauss vektorkanaler, trådlösa fädande kanaler, reläkanaler

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar. Syftet med övningarna är att diskutera hemuppgifterna. Doktoranderna ska presentera och diskutera olika sätt att lösa problemen.

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, inlämningsuppgifter. Närvaro på åtminstone 80% av föreläsningar och övningslektioner krävs för att bli godkänd på kursen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundlig kunskap inom ingenjörsmatematik, inklusive sannolikhetsteori, linjär algebra och analys.

Övrig information

Kursansvarig: Michael Lentmaier

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Michael Lentmaier <michael.lentmaier@eit.lth.se>


Fullständig visning