lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FHL001F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper i brottmekanik och färdighet i enkel brottmekanisk dimensionering.
Innehåll
 • Kursen omfattar tre delar:
  I) Brottmekanikens grunder som omfattar linjärbrottmekanik, spänningsintensitetsfaktorer, brottseghet, beräkningsmetoder, olinjär brottmekanik, J-integraler, CTOD, HRR-fält, J-stryrd spricktillväxt.
  II) Brottmekanismer bakom sprödbrott och klyvbrott, övergång från segt till sprött beteende, mikromekaniska modeller, polymerer, keramer och kompositer.
  III) Tillämpningar. provningsmetoder (KIc-, J- och CTOD-test), dynamisk provning, sprickarrest, provning av svetsfogar, Charpytest, provning av icke-metaller, dimensionering, beräkningsmetoder för K och J, R6-metoden, finitaelementberäkningar, gränslastberäkning.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förstå bakgrunden och kunna utveckla egen teori gällande linjär brottmekanik. Ha kännedom om olinjära brottmekaniska metoder. Förstå skillnaden mellan kontinuummekanik och brottmekanik. Ha kunskap om vilka metoder som används i industriell verksamhet.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna använda brottmekaniska metoder för linjär brottmekanik samt kunna ta fram och tillämpa linjära metoder för olika typer av förutsättningar. Kunna tillämpa olinjära brottmekaniska metoder på realistiska ingenjörsproblem.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna avgöra när risk för brott i strukturer kan föreligga. Förstå koncept som leak before break och andra metoder för att undvika snabb sprickutbredning.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Engelska B eller motsvarande
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande hållfasthetslära i en och två dimensioner. Elementära kunskaper i kontinuummekanik, enkel flerdimensionell matematisk analys, differentialekvationer serieutveckling.
Urvalskriterier
 • Tidpunkt för kursanmälan
Litteratur
 • Anderson, T. L.: Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications. Kompletterande särtryck som delas ut vid föreläsningarna.. CRC Press Inc, Boca Raton, Florida, USA, 2005. ISBN 9780849316562.
Övrig information
Kurskod
 • FHL001F
Administrativ information
 •  -04-29
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning