lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMA155F giltig från och med HT 2018

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Målet är att ge en introduktion till den nya och forfarande utvecklande trenden att använda anisotropa banachrum för att analysera statistiska egenskaper hos hyperboliska dynamiska system. Målet är att studenten ska utveckla en förståelse för de bakomliggande ideerna till dessa tekniker och lära sig hur de används i enkla fall.
Innehåll
 • Anisotropa banachrum; hyperbolisk dynamik; ruelleska överföringsoperatorer.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå hur ruelleska överföringsoperatorer kan användas för att analysera statistiska egenskaper hos dynamiska system och hur anisotropa banachrum används för att analysera spektrala egenskaper hos dessa operatorer. Studenten måste veta hur dessa tekniker används i enkla fall.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna förklara hur anisotropa banachrum och ruelleska operatorer används för att analysera hyperboliska dynamiska system, och ge översiktliga bevis i enkla fall.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna bedömma vilka för och nackdelar olika typer av anisotropa banachrum har i olika situationer.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Baladi, V.: The quest for the ultimate anisotropic Banach space. Journal of Statistical Physics, Springer Verlag, 2017.
  Baladi, V.: Dynamical Zeta Functions and Dynamical Determinants for Hyperbolic Maps: A Functional Approach. Springer, 2018. ISBN 9783319776606.
Övrig information
Kurskod
 • FMA155F
Administrativ information
 •  -08-24
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning