lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FMN005F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syfte är att lära ut teoretiska och pratiska aspekter av moderna iterativa beräkningsmetoder i numerisk linjär algebra. Denna kunskap behövs i alla beräkningsintensiva vetenskaper t.ex. strömningsmekanik, bildbehandling, reglerteknik, meteorologi samt beräkningsmatematik. Dessutom är kursens syfte att leda studenten till några relevanta forskningsfrågor inom numerisk linjär algebra i samband med numerik för partiella differentialekvationer som dess främsta tillämpning.
Innehåll
 • Kursen har sin fokus i iterativa metoder för stora, glesa linjära problem. Sådana problem upstår från diskretisering av partiella differential ekvationer.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha visat väsentligt utökad och mer användbar kunskap i numerisk linjär algebra än vad som krävs i grundkursen.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna implementera algoritmer för numerisk linjär algebra på dator, och använda dessa i tillämpningar.
  kunna presentera innehållet i kursboken samt utvald forskningslitteratur i välstrukturerade och matematiskt korrekta föredrag.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna värdera och diskutera olika numeriska metoder inom linjär algebra
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Projekt
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • övrigt
 • Muntliga presentationer i seminarieform samt numeriska experiment
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Numerisk Analys kurser som ingår i civilingenjörprogrammen E,F,Pi, D eller i magister programmen i fysik och matematik. Kunskap i programmering i C, C++, MATLAB eller Python.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Saad, Y.: Iterative Methods for Sparse Linear Systems. SIAM, 2003.
Övrig information
Kurskod
 • FMN005F
Administrativ information
 •  -05-13
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning