lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT015F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Målet med kursen är
  att ge studenter verktyg och erfarenhet av att känna igen och formulera konvexa optimeringsproblem som dyker upp i tillämpningar

  att introducera grundläggande teori för sådana problem, med fokus på resultat som är användbara vid beräkningar

  att ge studenter en grundläggande förståelse i hur dylika problem löses och viss erfarenhet av att lösa dem

  att ge studenter den kunskap som behövs för att använda metoderna i deras egen forskning eller tillämpning


Innehåll
 • Kursen består av tre delar
  * Grundläggande teori för konvexa mängder och funktioner
  * Erfarenhet av formulering av tillämpningsproblem som konvexa optimeringsproblem
  * Förståelse och erfarenhet av effektiva optimeringsalgoritmer
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * ha kunskap om teori för konvexa mängder och funktioner
  * ha förståelse för hur tillämpningsproblem kan formuleras som konvexa optimeringsproblem
  * ha kunskap om hur effektiva algoritmer fungerar och implementeras
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • * behärska beräkningar med konvexa funktioner
  * kunna omformulera praktiska tillämpningsproblem som konvexa optimeringsproblem
  * visat färdighet i att hantera något existerande programpaket för konvex optimering samt att själv kunna skriva programkod för enklare algoritmer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna kritiskt värdera och jämföra olika formuleringar av konvexa optimeringsproblem och algoritmer med avseende på olika kvalitetsegenskaper

Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • övrigt
 • * Veckovisa inlämningsuppgifter
  * Studenter förväntas även ta en aktiv roll i de veckovisa övningstillfällen
  * Ta-hem tenta
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Linjär algebra, flerdimensionell analys, sannolikhetsteori
Urvalskriterier
Litteratur
 • Boyd, S. & Vandenberghe, L.: Convex Optimization. Cambridge University Press.
 • Gratis version på http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/
Övrig information
Kurskod
 • FRT015F
Administrativ information
 •  -03-03
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

1 kurstillfälle.

Startdatum Slutdatum Publicerad
2015‑02‑10 (ungefärligt) 2015‑05‑15

Utskriftsvänlig visning