lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT115F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Systemidentifiering handlar om att skapa matematiska modeller av dynamiska system från uppmätta data. Doktoranden förvärvar kunskap om ideer, begrepp och teori för systemidentifiering. Doktoranden utvecklar färdighet att utföra experiment och att genomföra identifiering baserad på experimentella data.
Innehåll
 • Matematiska grunderna i systemidentifiering. Parameteriska och icke-parametriska metoder. Modellstrukturer. Metoder för parameterskattning. Asymptotisk teori. Val av insignaler och modellstrukturer. Bedömning av resultaten
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • känna till och förstå de grundläggande ideerna i systemidentifiering och de teoretiska grunderna.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förmåga att planera och utföra identifieringsexperiment, val av insignaler och modellstrukturer.

  Ha förmåga att använda programmet ""System Identification Toolbox och att utvärdera och analysera resultat av beräkningarna.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha förmåga att bedöma komplexitet av modeller för design av regulatorer.

  ha förmåga att balansera modellkomplexited mot arbetet att genomföra experiment och analys.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
 • Undervisningen består av en blandning av föreläsningar, seminarier och genomgång av problem som ges varje vecka. Vi följer den kurs som utvecklats av Lennart Ljung på ISY in Linköping, http://www.rt.isy.liu.se/student/graduate/idkurs/. Ett projekt skall också genomföras, doktorander kan samarbeta i projektet.
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Inlämningsuppgifter
 • Bedömning av veckovisa problemlösnings diskussioner, projekt och en muntlig tentamen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Linjära system, sannolikhetsteori och statistik.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Ljung, L.: System Identification - Theory for the user 2n edition,. Prentice Hall, 1999.
 • Även Mathworks:System Identification Toolbox.
Övrig information
Kurskod
 • FRT115F
Administrativ information
 •  -02-10
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning