lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT205F giltig från och med VT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att bli bekant med och reinforcement learning.
Innehåll
 • - Markov beslutsprocesser
  - Dynamisk programmering
  - Iterativ policyevaluering
  - Iterativ policyiterering
  - Värdeiterering
  - Modellfri planering
  - Monte-Carlo metoder
  - Modellfri reglering
  - Value Function Approximation
  - Policygradientmetoder
  - Exploration och Exploitation

Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - förstå de grundläggande koncepten och metoderna inom reinforcement learning
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - kunna förstå hur reinforcement learning kan implementeras i Python och Tensorflow
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - förstå för vilka problem reinforcement learning är lämpligt
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
 • Litteraturkurs som självstudier
 • övrigt
 • Baserad på David Silvers Reinforcement Learning kurs på UCL och de tillhörande videoföreläsningar.
Examinationsformer
 • övrigt
 • Aktiv medverkan i tillräckligt många kursmöten
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till doktorandstudier vid teknisk fakultet
Förutsatta förkunskaper
 • Inga
Urvalskriterier
 • Inga
Litteratur
 •  
 • Kursen är baserad på videoföreläsningar av David Silver.
Övrig information
Kurskod
 • FRT205F
Administrativ information
 • 2019-09-12
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning