lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT210F giltig från och med VT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att ge studenterna praktisk erfarenhet av att utveckla en reinforcement learning tillämpning
Innehåll
 • Definition av projekt
  Implementation av projekt
  Presentation av projekt
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna implementera ett fungerande reinforcement learning system
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - kunna programmera i ett språk lämpligt att implementera reinforcement learning i
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • - visa skicklighet i implementering av reinforcement learning
Undervisningsformer
 • Projekt
 • Ren projektkurs
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Forskarstuderande vid teknisk fakultet
Förutsatta förkunskaper
 • Kunskap om reinforcement learning
Urvalskriterier
 • Ina
Litteratur
 •  
 • Ren projektkurs
Övrig information
 • Projekttillägg till kursen "Studiecirkel i Reinforcement Learning"
Kurskod
 • FRT210F
Administrativ information
 • 2019-09-12
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning