lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT240F giltig från och med VT 2021

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Att lära deltagarna grunderna i Djup Förstärkningsinlärning
Innehåll
 • Q functions, Advanced Policy Gradients, Model Based planning, Model Based RL, Model Based Policy Learning, Control as Inference, Inverse Förstärkningsinlärning, Distributed RL, utmaningar och öppna problem
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå avancerade ämnen inom förstärkningslärande och implementeringsaspekter av deep reinforcement learning med hjälp av neurala nätverk.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna implementera olika djupa förstärkningsinlärningsmetoder baserade på neurala nätverk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • demonstrera förståelse för fördelarna och nackdelarna med tillämpningen av inlärningstekniker för förstärkning.
  kunna välja en bra miljö för effektiv förstärkningsinlärning.
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • övningar
 • Litteraturkurs som självstudier
 • övrigt
 • Baserad på erkely deep RL course "CS285" och få uppdrag tillgängliga på Github
Examinationsformer
 • övrigt
 • Aktiv medverkan i tillräckligt många kursmöten
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till doktorandstudier vid teknisk fakultet
Förutsatta förkunskaper
 • Basic reinforcement learning knowledge, basic neural network construction and training using tensorflow or pytorch
Urvalskriterier
 • Inga
Litteratur
 • Sutton, Richard S. & Barto, Andrew G.: Reinforcement Learning, Second Edition. ISBN 9780262039246.
Övrig information
Kurskod
 • FRT240F
Administrativ information
 • 2021-02-18
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning