lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT265F giltig från och med VT 2022

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Målet med kursen är att utveckla förmågan att göra matematiska modeller för ett brett spektrum av fysikaliska processer, såsom, cyklar, bilar, flygplan och industriella processer. Avsikten är att modellerna skall användas för att utveckla regulatorer för processerna.
Innehåll
 • modellbyggnadsmetodik, differential algebraiska system, modelltransformationer, modelica, kretsteori, kraftsystem, mekaniska system, friktionsmodeller, cyklar, bilar, båtar, flygplan, termiska och fluida system, ånggeneratorer, compartment modeller, neuroner
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Ha en bred förståelse för matematiska modeller och hur de används för att beskriva fysikaliska processer.
  Förstå hur modellerna kan användas för att utveckla regulatorer för processerna.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Ha en förmåga att göra bra modeller för ett vitt spektrum av system.
  Ha goda färdigheter i att använda Modelica verktyg såsom Modelon Impact och Modia.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Examination i form av projektarbete med tillhörande rapport.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 •  
 • Föreläsningsslides.
Övrig information
Kurskod
 • FRT265F
Administrativ information
 • 2022-04-19
 • Professor Thomas Johansson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning