Kursplan för

Gränssnitt mellan hjärna och dator
Brain Computer Interfaces

FRT280F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Professor Thomas Johansson
Datum för fastställande: 2022-06-14

Allmänna uppgifter

Avdelning: Reglerteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Demonstrera förståelse för signalbehandling, machine learning-metoder och applikationer för olika typer av brain computer interfaces, med fokus mot EEG.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Demonstrera förståelse för de vanligast använda BCI-paradigmerna samt hur grundläggande typer av signalbehandling och maskininlärning kan appliceras på dessa paradigmer, här med fokus på EEG baserade BCI system.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Behärska verktyg från existerande Pythonpaket som MNE python, pyriemann, sklearn och timeflux för att behandla, analysera och/eller visualisera EEG-data med hjälp av tekniker introducerade i kursen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Demonstrera förståelse för begränsningar hos olika typer av BCI-paradigmer och signalbehandling-metoder av dessa, samt kunna välja ut material för och organisera ett diskussionsseminarium.

Kursinnehåll

Olika tekniker för registrering av hjärnaktivitet (EEG, fMRI, invasive, non-invasive), händelserelaterade potentialer (ERP), motor imagery/sensorimotoriska rytmer (MI/SMR), Steady-State Evoked Potentials (SSxEP), feature extraction, linear discriminant analysis (LDA), common spatial patterns (CSP), Riemannian geometry (RG), bayesian learning (BL), transfer learning (TF), BCI-kalibrering.

Kurslitteratur

Nam, C., Nijholt, A. & Lotte, F.: Brain–Computer Interfaces Handbook, Technological and Theoretical Advances.. 2018. ISBN 9781498773430.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Fyra seminarieföredrag som täcker olika delar av kursmaterialet. Genomförande av ett mindre projekt.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning