lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs FRT310F giltig från och med HT 2023

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens mål är att ge deltagarna en ökad kunskap av algoritmer och dess praktiska användningsområden i C/C++.
Innehåll
 • Kursen ges som en seminarieserie. Följande ämnen kommer att behandlas: dynamisk programmering, grafalgoritmer, kvadratrotsmetoder, flöden, matchningar, cuts, Fenwick-träd, segmentträd, treaps, topologisk sortering, tries, suffixarrayer och beräkningsbar spelteori.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • ha en heltäckande kunskap om programmeringsspråken C/C++ syntax, semantik och typsystem.
  förstå teoretiska algoritmer och dess tidskomplexitet.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • på egen hand ha löst en mängd praktiska problem med korrekt tidskomplexitet.
  kunna identifiera vilken problemklass ett givet problem ligger inom.
  kunna skapa sig en bild av en prototyplösning för ett givet problem, och värdera om C/C++ är bra alternativ.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
 • Kursen ges som en seminarieserie av totalt 14 tillfällen.
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Varje vecka presenteras en mängd av cirka 10 uppgifter som skall lösas av studenten och kommer fungera som studentens examination.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Grundläggande kunskaper inom komplexitetsteori, god kodningspraxis och algoritmer.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Laaksonen, A.: Guide till Tävlingsprogrammering: Lära och förbättra algoritmer genom tävlingar. Springer Nature Computer Science, 2020. ISBN 9783030393571.
Övrig information
Kurskod
 • FRT310F
Administrativ information
 • 2023-10-23
 • Maria Sandsten

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning