lunduniversity.lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Faculty of Engineering | Lund University

Detaljer för kurstillfället med startdatum 2013-07-01 för kurs GEM045F med kursplan giltig från och med Autumn 2013

Utskriftsvänlig visning

Kursplan
  • GEM045F
  • Autumn 2013
Kurstillfälle
  • 2013-07-01
  • 2013-12-31
  • Lund
  •  
Kursansvarig
Examinator
  • Project coordinator Maria Johnsson
Anmälningsinformation
Övrigt
Administrativ information
  •  -08-29
  • Annika Diehl

Utskriftsvänlig visning