lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurstillfället med startdatum 2015-09-23 för kurs GEM060F med kursplan giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Kursplan
  • GEM060F
  • Höstterminen 2013
Kurstillfälle
  • 2015-09-23
  • 2015-12-31
  • Lund
  •  
Kursansvarig
Examinator
  • Universitetslektor em Margaret Newman-Nowicka
Anmälningsinformation
Övrigt
Administrativ information
  •  - - 

Utskriftsvänlig visning