lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET055F giltig från och med HT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Ge insikt i hur matematiska modeller av processystem kan kalibreras och valideras mot experimentella data och hur experiment skall planeras för god modellkalibrering.
Innehåll
 • Kursen presenterar metoder och deras egenskaper för parameterskattning och modellkalibrering. Den första delen fokuserar på grundläggande metoder för linjär och olinjär regression tillsammans med modellkalibrering. Den andra delen diskuterar i mer detalj de tre grundläggande aspekterna på kalibrering, nämligen experimentplanering, val av modellstruktur samt kalibreringssyfte. Enklare inlämningsuppgifter samt ett modellkalibreringsprojekt med datainsamling med LabView.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna de grundläggande metoderna för linjär och olinjär regression samt motsvarande regressionsanalys.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • använda de grundläggande metoderna inom parameterskattning, speciellt de som finns tillgängliga i MATLAB. Använda LabView för datainsamling.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå hur kvaliteten hos data och design av experiment påverkar modellkalibrering samt värdera egenskaper hos metoder för parameterskattning och hur dessa påverkar modellkalibrering
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separtionsteknik eller motsvarande kurser
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Englezos, P. & Kalogerakis, N.: Applied parameter estimation for chemical engineers. Dekker media, 2001.
Övrig information
Kurskod
 • KET055F
Administrativ information
 •  -03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning