lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET070F giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Ge insikt i hur processtekniska optimeringsproblem formuleras samt hur motsvarade lösningsmetods egenskaper
Innehåll
 • Optimering utgör ett fundamentalt verktyg i all processteknisk utveckling, design och forskning. Optimering kallas förloppet att ta fram en så bra lösning som möjligt baserat på en målfunktion. Denna kurs är fokuserad på två delar: 1) Kraven på korrekt formulerat optimeringsproblem samt förståelsen för egenskaper hos motsvarande lösningsmetoder, 2) Tekniken och färdigheten att formulera och omformulera processtekniska problem till optimeringsproblem samt lösa dessa.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna klassificera olika optimeringsproblem samt kunna vilka klasser av lösingsmetoder som kan användas.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • använda de grundläggande metoderna inom optimeringsteori, speciellt de som finns tillgängliga i MATLAB
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå hur ett optimeringsproblem can omformuleras till ett annat samt ha insikt hur optimeringsteknik kan användas framgångsrikt inom processteknik.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • övningar
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separtionsteknik eller motsvarande kurser
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Beers: Numerical Methods for Chemical Engineering. Cambridge.
Övrig information
Kurskod
 • KET070F
Administrativ information
 •  -02-11
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning