lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET085F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursen skall ge en grundläggande beskrivning av området Preparativ Kromatografi med betoning på industriella tillämpningar. Doktorandkursen är organiserad som en läskurs baserad på boken "Preparative Chromatography", (Eds) Schmidt-Traub, Schulte, Seidel-Morgenstern.
Innehåll
 • Introduktion, Grunder, Kolonner, Val av system, Processer, Modellering, Modellbaserad design och optimering
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna grundläggande termologi inom området
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna modellera olika utvalda processer inom området
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna utvärdera och bedöma olika utvalda processer inom området
Undervisningsformer
 • Seminarier
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Schmidt-Traub, S. & Seidel-Morgenstern: Preparative Chromatography. Wiley-vch, 2012.
Övrig information
Kurskod
 • KET085F
Administrativ information
 •  -03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning