lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KET121F giltig från och med HT 2019

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Ge insikt i hur matematiska modeller av processystem kan kalibreras och valideras mot experimentella data och hur experiment skall planeras för god modellkalibrering.
Innehåll
 • Kursen presenterar metoder och deras egenskaper för parameterskattning och modellkalibrering. Den första delen fokuserar på grundläggande metoder för linjär och olinjär regression tillsammans med modellkalibrering. Den andra introducerar experimentplanering (DoE) och multivariatstatistik, och maskininlärning. Även några inlämningsuppgifter samt ett modellkalibreringsprojekt ingår i kursen.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • kunna de grundläggande metoderna för linjär och olinjär regression samt motsvarande regressionsanalys.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • använda de grundläggande metoderna inom parameterskattning, modellkalibrering och maskininlärning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå hur kvaliteten hos data och design av experiment påverkar modellkalibrering samt värdera egenskaper hos metoder för parameterskattning och hur dessa påverkar modellkalibrering.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separtionsteknik eller motsvarande kurser
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Englezos, P. & Kalogerakis, N.: Applied Parameter Estimation for Chemical Engineers.. Dekker media, 2001.
Övrig information
Kurskod
 • KET121F
Administrativ information
 • 2019-08-27
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning