lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs KLG005F Praktik och teori för fermentation, frystorkning och utvärdering av probiotiska effekter av Lactobacillus reuteri stammar

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • KLG005F
 • Aktiv
Kursnamn
 • Praktik och teori för fermentation, frystorkning och utvärdering av probiotiska effekter av Lactobacillus reuteri stammar
Kursomfattning
 • 4
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7740 (Inst för Livsmedelsteknik)
 • 2019-10-09
 • Margareta Sandahl

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • Syftet med kursen är att ge erfarenhet av en full produktion och utvärderingscykel av en probiotisk Lactobacillus reuteri stam.
Innehåll
 • Denna kurs är främst avsedd för doktorander i livsmedel och formulering teknik och i Applied Microbiology. Särskilt för studenter som är involverade i projekt relaterade till Lacobacillus reuteri.
  Ämnen - Fermentering av Lactobacillus Reuteri med syftet att producera celler. Utvärdering av celltillväxt och celltillstånd. Frysta torkning med en inbäddningsmatris. Utvärdering av frystorkning med metoder för materialtestning. Utvärdering av probiotisk funktionalitet hos frystorkade bakterieceller med olika biologiska analyser.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • förstå de grundläggande principerna för jäsning, frystorkning och biologiska analyser för utvärdering av probiotiska effektiviteter.
  Förstå principerna för de olika analytiska utvärderingssystemen som tillämpas.
  Förstå förhållandet de tre stegen: fermentering, frystorkning och biologisk utvärdering.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kvantitativt och kvalitativt utvärdera en fullproduktionssekvens av en Lactobacillus reuteri- produkt.
  Kunna utvärdera framgången för de operativa stegen i produktionen av probiotiska genom att använda och tolka nyckeltekniker (flödescytometri och biologiska analyser).
  Utveckla och förbättra standard operativa förfaranden (SOP) som används i en produktions- och utvärderingsföljd.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna kritiskt analysera experimentella resultat från utvärderingen av en produktion av probiotika.
  Diskutera självständigt kvaliteten på verksamheten i bearbetnings- och utvärderingskedjan och från denna utvärdering identifiera kritiska punkter samt föreslå förbättringar av procedurer och instruktioner.
Undervisningsformer
 • Projekt
 • Laboration som innehåller cellproduktion, frystorkning och utvärdering av probiotisk kvalitet.
Examinationsformer
 • övrigt
 • Skriftlig rapport med en utvärdering av en produktion och förslag till hur en SOP kan konstrueras för ett av momenten.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Studenten skall vara doktorand inom ett relevant område.
Förutsatta förkunskaper
 • Studenten förväntas ha tidigare kunskaper i relevanta områden.
Urvalskriterier
 • Studenter inom BCC projektet prioriteras.
Litteratur
 •  
 • Min-Tze Liong (ed), "Probiotics: biology, genetics and health aspects", Springer, ISBN: 978-3-642-20837-9, Chapter 1, 4 and 6.
  ”Freeze drying of lactic acid bacterias” in Willem F. Wolkers (ed), Harriëtte Oldenhof (ed); ”Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols”, Springer, ISBN: 978-1-4939-2192-8.
  Present SOPs describing laboratory procedures of the included operations.
Övrig information
 • Kursansvarig: Björn Bergenståhl
  Examinatorer: Björn Bergenståhl, Magnus Carlquist (TMB) och Sebastian Håkansson (SLU)
Kurskod
 • KLG005F
Administrativ information
 • 2019-10-09
 • Margareta Sandahl

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2019 2019‑04‑08 17:13:03 2019‑09‑02 17:26:52 2019‑10‑09

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▼ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
KLG005F Praktik och teori för fermentation, frystorkning och utvärdering av probiotiska effekter av Lactobacillus reuteri stammar Inst för Livsmedelsteknik 2020‑06‑11 Höstterminen 2019 2019‑07‑01 (ungefärligt) 2020‑07‑01 2020‑06‑11
KLG005F Praktik och teori för fermentation, frystorkning och utvärdering av probiotiska effekter av Lactobacillus reuteri stammar Inst för Livsmedelsteknik Höstterminen 2019 2021‑01‑01 (ungefärligt) 2022‑01‑02

Utskriftsvänlig visning