Kursplan för

Practice and Theory of Fermentation, Freeze Drying and Evaluation of Probiotic Efficiency of Lactobacillus Reuteri Strains
Praktik och teori för fermentation, frystorkning och utvärdering av probiotiska effekter av Lactobacillus reuteri stammar

KLG005F, 4 högskolepoäng

Gäller från och med: Autumn 2019
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-10-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Food Technology, Engineering, Nutrition
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: English

Syfte

The aim of the course is to provide experience of a full production and evaluation cycle of a probiotic Lactobacillus reuteri strain.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

This course is primarily designed for PhD students in Food and Formulation engineering and in Applied Microbiology. Particularly for students involved in projects related to Lacobacillus reuteri. Topics – Fermentation of Lactobacillus reuteri with the aim of producing cells. Evaluation of cell growth and cell condition. Freeze drying with an embedding matrix. Evaluation of the freeze drying involving methodologies for material testing. Evaluation of probiotic functionality of freeze-dried bacterial cells using various biological assays.

Kurslitteratur

Min-Tze Liong (ed), "Probiotics: biology, genetics and health aspects", Springer, ISBN: 978-3-642-20837-9, Chapter 1, 4 and 6. ”Freeze drying of lactic acid bacterias” in Willem F. Wolkers (ed), Harriëtte Oldenhof (ed); ”Cryopreservation and Freeze-Drying Protocols”, Springer, ISBN: 978-1-4939-2192-8. Present SOPs describing laboratory procedures of the included operations.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Projekt. Practicals by following one cell production, freeze drying and probiotic evaluation cycle.

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Written material in form of an evaluation report of the production and suggestions to established or revised SOPs.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: The student should be PhD student at in a relevant area.
Förutsatta förkunskaper: Required prior knowledge. The students are assumed to have basic knowledge in microbiology in general and in probiotics in particular.
Urvalskriterier: Students within the BCC program are prioritized.

Övrig information

Course coordinator: Björn Bergenståhl Examiners: Björn Bergenståhl, Magnus Carlquist (TMB) och Sebastian Håkansson (SLU)

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Björn Bergenståhl <bjorn.bergenstahl@ple.lth.se>


Fullständig visning