lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs KLG115F giltig från och med VT 2020

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • Engelska
 • En gång per termin
Syfte
 • Att ge studenterna en bättre förmåga att effektivt kommunicera deras vetenskap till vetenskapssamhället och till samället i övrigt.
Innehåll
 • Publisering för vetenskapssamhället: Guidelines, Publiseringsprocessen, Hur man skriver, Hur man visar data, Hur man refererar. Populärvetenskap: Hur förenklar man
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förstå publiseringsprocessen och dess syften.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Ha en förmåga att tillämpa guidelines för att förbättra strukturen i egna texter och bildmaterial.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna värdera egna och andras texter kvalitet utifrån hur enkelt, tydligt och vederhäftigt materialet presenteras.
Undervisningsformer
 • övningar
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • övrigt
 • Analyser och förbättringar av eget material examineras i samband med övningarna. För godkännande skall minst två manuskript ha systematiskt analyserats och förbättrats i enlighet med literaturen.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Civilingenjör eller master med naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande.
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
 • Studenter för vilka kursen är obligatorisk är prioriterade.
Litteratur
 •  
 • "Communicating Science: A Practical Guide" Laszlo, P. Springer e-books, 2006, LUB e-book
  "The ACS Style Guide, Effective Communication of Scientific Information" Anne M. Coghill and Lorrin R. Garson ACS 2006, LUB e-book
Övrig information
Kurskod
 • KLG115F
Administrativ information
 • 2019-12-17
 • Margareta Sandahl

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning