lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurstillfället med startdatum 2013-04-05 för kurs MIO005F med kursplan giltig från och med VT 2013

Utskriftsvänlig visning

Kursplan
  • MIO005F
  • Vårterminen 2013
Kurstillfälle
  • 2013-04-05
  • Startdatumet är ungefärligt.
  • 2013-06-01
  • Lund
  • Halvfart
Kursansvarig
Examinator
  • Universitetslektor Fredrik Olsson
Anmälningsinformation
Övrigt
Administrativ information
  •  -03-11
  • Laila Hjalmarsson

Utskriftsvänlig visning