lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs MVK035F giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Turbomaskiner har en central roll i ämnet kraftverksteknik. Syftet med kursen är att erbjuda en fördjupning i ämnet avseende deras funktion, uppbyggnad och reglering. I kursen presenteras den termodynamiska och strömningstekniska teorin bakom samspelet mellan fluiden och maskinen. Kursen skall ge förståelse av moderna designmetoder.
Innehåll
 • Kursen syftar till att beskriva grundläggande och avancerade begrepp inom området turbomaskinteori. Begreppen i kursen är
  Principles of thermodynamics and fluid flow
  Compressible flow through nozzles
  Principle of turbomachinery analysis
  Steam turbines
  Axial turbines
  Axial compressors
  Centrifugal compressors and pumps
  Radial inflow turbines
  Hydraulic turbines
  Streamline curvature and radial equilibrium
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Applicera kunnande inom termodynamik och strömningslära till förståelsen av turbomaskiner
  Beskriva, resonera och förklara funktionen hos de vanligaste turbomaskinerna
  Förstå grundläggande koncept som styr utformningen av turbomaskiner
  Förstå principerna som styr den 3-dimensionella strömningen genom en turbomaskin
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna identifiera, formulera och applicera relevanta modeller inom modelleringen av turbomaskiner för konstruktion och design
  av turbiner
  Använda sig av tekniker såsom moderna simuleringsverktyg för förståelse av analys av turbomaskiner i innovativa energisystem
  Kunna presentera och använda modeller och simuleringsmetoder inom ämnet
  Använda förenklade modeller för att analysera turbomaskiner
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Presentera material och leda diskussioner inom ämnet
  Förbereda presentationer inom ämnet och leda diskussioner inom ämnet relevanta problem
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Korpela, S.: Principles of Turbomachinery.
Övrig information
 • Kursen ges när antalet studenter är minst 12.
Kurskod
 • MVK035F
Administrativ information
 •  -02-25
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▽ Publicerad ▽
MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori Inst för energivetenskaper 2019‑11‑15 Vårterminen 2014 2020‑01‑20 (ungefärligt) 2020‑06‑30 2019‑11‑15
MVK035F Avancerad kurs i turbomaskinernas teori Inst för energivetenskaper 2020‑11‑12 Vårterminen 2014 2021‑01‑18 (ungefärligt) 2021‑03‑10 2020‑11‑12

Utskriftsvänlig visning