lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kursplan för kurs VBE005F giltig från och med HT 2013

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
Syfte
 • Kursens syftar till att ge doktoranden övning och färdighet i att popularisera sina forskningsresultat nationellt och internationellt
Innehåll
 • Kursen innehåll är doktoranden ska presentera sina forskningsresultat muntligt och skriftligt i ett flertal populärvetenskapliga sammanhang
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Förstå skillnaden mellan vetenskaplig och populärvetenskaplig presentation.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Genomfört populärvetenskaplig redovisning skriftligt och muntligt i externt sammanhang.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Kunna bedöma vikten av den tredje uppgiften och popularisering av forskningsresultat i olika sammanhang.
Undervisningsformer
 • övningar
Examinationsformer
 • Inlämningsuppgifter
 • Doktoranden ska ha genomfört minst 2 muntliga och minst 3 skriftliga presentationer ämnade för en icke vetenskaplig publik.
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
 • Antagen till doktorandutbildning i forskarmiljön byggproduktion.
Förutsatta förkunskaper
 • inga
Urvalskriterier
 • inga
Litteratur
 •  
 • Kurslitteratur bestäms för varje doktorand
Övrig information
 • Kursen ges löpande under doktorantiden
Kurskod
 • VBE005F
Administrativ information
 •  -06-02
 • FN3/Per Tunestål

Alla publicerade kurstillfällen för kursplanen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning