lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurstillfället med startdatum 2017-09-13 för kurs VTV010F med kursplan giltig från och med VT 2014

Utskriftsvänlig visning

Kursplan
  • VTV010F
  • Vårterminen 2014
Kurstillfälle
  • 2017-09-13
  • 2017-12-31
  • Lund
  • Helfart
  • Kurstillfället kan komma att ställas in om färre än 6 anmälda deltagare.
  • Kurstillfället har begränsat antal platser och urval kommer att ske om fler än 12 anmälda deltagare.
Kursansvarig
Examinator
  • Professor emeritus Andras Varhelyi
Anmälningsinformation
Övrigt
Administrativ information
  •  - - 

Utskriftsvänlig visning