lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs FMA315F Datorseende avancerad kurs

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • FMA315F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Advanced Topics in Computer Vision
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Ren forskarutbildningskurs
Administrativ information
 • 7151 (Matematikcentrum (inst LTH) / Matematik (LTH))
 • 2023-10-03
 • Maria Sandsten

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • This course will cover advanced topics in computer vision with a focus on geometry,
Innehåll
 • Topics covered in the course include simultaneous localization and mapping (SLAM), structure from motion (SFM), and visual localization. Topics will include both traditional methods and recent developments in deep learning-based approaches.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Understand advanced techniques in computer vision for geometry, including SLAM, SFM, and visual localization
  Understand and discuss the current state-of-the-art and future directions in computer vision for geometry research
  Be familiar with metrics and benchmarks used for evaluation in the field, to measure performance of State-of-the-art methods
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Be able to apply advanced techniques in computer vision for geometry, including SLAM, SFM, and visual localization
  Analyze and interpret images and videos for 3D reconstruction and scene understanding
  Develop and implement systems for pose estimation and mapping
  Be able to use metrics and benchmarks to measure performance of developed methods.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Seminarier
 • Litteraturkurs som självstudier
Examinationsformer
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Vetenskapliga artiklar som belyser både historik och nuvarande forskningsfront inom området.
Övrig information
Kurskod
 • FMA315F
Administrativ information
 • 2023-10-03
 • Maria Sandsten

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2023 2023‑09‑12 14:51:53 2023‑09‑12 15:36:25 2023‑10‑03

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning