lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs FMAF10F Tillämpad matematik - Linjära system

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • FMAF10F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Applied Mathematics - Linear systems
Kursomfattning
 • 5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7151 (Matematikcentrum (inst LTH) / Matematik (LTH))
 • 2022-11-23
 • Maria Sandsten

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • The aim of the course is to treat some mathematical concepts and methods, above the level of calculus in several variables, that are important for further studies within e.g. image analyis, signal processing, control theory, electrical engineering and for further professional activities.
Innehåll
 • Linear systems: Mathematical models of linear, time invariant systems. Transfer function. Step response and impulse response. The frequency function.

  The Laplace transform: Step and impulse functions. Computational rules for the two-sided Laplace transform. Inverse transforms, in particular of rational functions. Use of transform tables. Convolution.

  Matrix algebra: Eigenvalues and eigenvectors. Diagonalization, in particular of symmetric matrices. Quadratic forms, diagonalization and classification. Systems of differential equations: solution by diagonalization, solution using exponential matrix.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • be able to describe different properties of linear systems, and to explain how they can be modelled in the time domain and in the frequency domain.

  be able to define the Laplace transform and account for its significance in connection with input/output relations and the solution of differential equations, and be able to use simple transform tables to determine transforms/inverse transforms.

  be able to use matrix theory to analyse quadratic forms and to solve systems of linear differential equations.


Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • be able to demonstrate the ability to identify problems that can be modelled with linear systems, and be able to analyse the corresponding models.
  be able to demonstrate the abilty to use the introduced concepts in connection with problem solving.
  with proper terminology, suitable notation, and with clear logic be able to explain the solution to a problem in a well structured manner.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Laborationer
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • linear algebra, calculus
Urvalskriterier
Litteratur
 • Spanne, S. & Sparr, A.: Föreläsningar i Tillämpad matematik, Lineära system. KFS-Sigma, 1996.
  Spanne, S. & Sparr, A.: Övningar i Tillämpad matematik 2, Lineära system.. KFS-Sigma, 1996.
Övrig information
Kurskod
 • FMAF10F
Administrativ information
 • 2022-11-23
 • Maria Sandsten

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
VT 2023 2022‑11‑17 14:10:51 2022‑11‑18 10:17:04 2022‑11‑23

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning