lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs FMNN01F Numerisk linjär algebra

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • FMNN01F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Numerical Linear Algebra
Kursomfattning
 • 7,5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7154 (Matematikcentrum (inst LTH) / Numerisk analys (LTH))
 • 2023-10-26
 • Maria Sandsten

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • The aim of the course is to make the postgraduate student familiar with concepts and methods from numerical linear algebra. In general there are ready-made program libraries available but it is important to be able to recognize types of input which may cause problems for the most common methods.
Innehåll
 • Norms.
  Singular value decomposition and numerical rank.
  QR factorization, the Gram-Schmidt process and Householder matrices.
  Least squares problems and pseudoinverses.
  Linear systems of equations and condition numbers.
  Positive definite matrices and Cholesky factorization.
  Numeric determination of eigenvalues.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • have demonstrated substantially better and more useful knowledge of numerical linear algebra than students who only have completed a regular basic course in scientific computing or linear algebra.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • be able to implement algorithms for numerical linear algebra algorithms as computer code and to use them to solve applied problems.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • write logically well-structured reports, in adequate terminology, on weekly homework dealing with the construction and application of advanced algorithms in linear algebra.
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • Voluntary assignments are given during the course. Feedback is given to those who hand in solutions.
Examinationsformer
 • Muntlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Calculus in several variables. Linear algebra including eigenvalues/vectors. Programming in Matlab or Python.
Urvalskriterier
Litteratur
 • Trefethen, Lloyd N. & David Bau, I.: Numerical Linear Algebra. SIAM, 1997. ISBN 9780898713619.
Övrig information
Kurskod
 • FMNN01F
Administrativ information
 • 2023-10-26
 • Maria Sandsten

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
VT 2024 2023‑10‑24 16:52:33 2023‑10‑24 18:03:11 2023‑10‑26

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning