lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs FMSF05F Sannolikhetsteori

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • FMSF05F
 • Tillfällig
Kursnamn
 • Probability Theory
Kursomfattning
 • 7.5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7152 (Matematikcentrum (inst LTH) / Matematisk statistik (LTH))
 • 2020-08-26
 • Professor Thomas Johansson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
Syfte
 • The course gives a deeper and extended knowledge of probability theory, useful for further studies in, e.g., extreme value theory and stochastic processes with applications.
Innehåll
 • The course deepens and expands the basic knowledge in probability theory. Central moments in the course are transforms of distribution, conditional expectations, multidimensional normal distribution, and stochastic convergence. Further, the concept of stochastic processes is introduced by a fairly thorough treatment of the properties of the Poisson process.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • be able to explain different concepts in stochastic convergence and how they relate to each other,
  be able to explain the concepts of characteristic and moment generating functions and how these functions can be used,
  be able to describe the multi-dimensional normal distribution and the invariance properties under, e.g., linear combinations and conditioning,
  be able to explain the definition and basic properties of the Poisson process.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • show the ability to integrate knowledge from the different parts of the course when solving problems.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
Examinationsformer
 • Skriftlig tentamen
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
 • Basic course in Mathematical Statistics
Urvalskriterier
Litteratur
 • Gut, A.: An Intermediate Course in Probability Theory. Springer, 1995.
Övrig information
Kurskod
 • FMSF05F
Administrativ information
 • 2020-08-26
 • Professor Thomas Johansson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
HT 2020 2020‑05‑25 09:20:02 2020‑05‑25 09:21:25 2020‑08‑26

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

Inga matchande kurstillfällen hittades.

0 kurstillfällen.


Utskriftsvänlig visning