lu.se

Forskar­utbildnings­kurser

Lunds tekniska högskola | Lunds universitet

Detaljer för kurs FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys

Utskriftsvänlig visning

Allmänt
 • FMSN35F
 • Aktiv
Kursnamn
 • Stationary and Non-stationary Spectral Analysis
Kursomfattning
 • 7.5
Undervisningsform
 • Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Administrativ information
 • 7152 (Matematikcentrum (inst LTH) / Matematisk statistik (LTH))
 •  -02-27
 • FN1/Anders Gustafsson

Aktuell fastställd kursplan

Allmänt
 • Engelska
 • Varannan vårtermin
Syfte
 • This course is aimed at those who want to broaden and deepen their knowledge in statistical signal processing and expand their toolkit with more advanced techniques. The course lies on the border between statistics and signal processing and builds on the classical non-parametric methods that are well-known and taught in courses like Stationary stochastic processes or Optimal signal processing. Since these methods are not always sufficient we need more advanced techniques in many application areas, e.g. communication or medicine. Hence, the course covers more statistically robust methods that have become increasingly used in recent years, e.g. time-frequency analysis, which is a modern method for analysis of non-stationary signals and processes. The research in this area has expanded during the last 20 years, making this a commonly used tool. Many applications will be presented in the course and the participants will work with real world data.
Innehåll
 • Basic definitions. Extended studies of AR (auto regressive), MA (moving average) och ARMA-processes. Linespectra and parametric estimation methods. Noise-space based techniques. Non-parametric spectral estimators, data-adaptive techniques and multitaper methods. Non-uniform sampling. Orientation of circular and non-circular processes. Spatial spectral analysis. Non-stationary processes. Spectrogram. Wigner-Ville distribution. Cohen class. Ambiguity spectrum. Multitaper techniques for non-stationary signals. Orientation about bispectrum.
Kunskap och förståelse
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Be able to interpret and understand parametric and non-parametric spectral estimation methods.
  Be able to interpret and understand spatial spectral analysis and classical estimation techniques of directions.
  Be able to interpret and understand time-frequency analysis and classical estimation techniques of non-stationary spectra.
Färdighet och förmåga
 • För godkänd kurs skall doktoranden
 • Be able to estimate classical parametric and non-parametric spectral estimates.
  Be able to estimate spectra of non-uniformly sampled sequences.
  Be able to use classical time-frequency methods for estimation.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • För godkänd kurs skall doktoranden
Undervisningsformer
 • Föreläsningar
 • övningar
 • Projekt
Examinationsformer
 • Skriftlig rapport
 • Inlämningsuppgifter
 • Seminarieföredrag av deltagarna
 • Underkänd, godkänd
Förkunskapskrav
Förutsatta förkunskaper
Urvalskriterier
Litteratur
 • Sandsten, M.: Lecture notes: Time-frequency analysis. 2011.
Övrig information
Kurskod
 • FMSN35F
Administrativ information
 •  -02-27
 • FN1/Anders Gustafsson

Alla fastställda kursplaner

1 kursplan.

Gäller från och med Första inlämning Andra inlämning Fastställd
VT 2014 2014‑01‑10 10:47:57 2014‑01‑10 12:23:30 2014‑02‑27

Aktuellt eller kommande publicerat kurstillfälle

Inget matchande kurstillfälle hittades.

Alla publicerade kurstillfällen

2 kurstillfällen.

Kurskod ▽ Kursnamn ▽ Avdelning ▽ Inrättad ▽ Kursplan giltig från ▽ Startdatum ▽ Slutdatum ▲ Publicerad ▽
FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys Matematisk statistik (LTH) 2017‑12‑20 Vårterminen 2014 2018‑01‑15 2018‑03‑10 2017‑12‑20
FMSN35F Stationär och icke-stationär spektralanalys Matematisk statistik (LTH) 2019‑12‑06 Vårterminen 2014 2020‑01‑15 2020‑03‑09 2019‑12‑06

Utskriftsvänlig visning