lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KAT002F Transport Phenomena

Printable view

General
 • KAT002F
 • Temporary
Course Name
 • Transportprocesser
Course Extent
 • 7.5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 •  -02-11
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • If sufficient demand
Aim
 • Behärska framtagning av de grundläggande ekvationer som beskriver förändring av hastighet, temperatur och koncentration med avseende på tid och position i ett system.
Contents
 • Ett antal kapitel inom områdena impuls, värme och masstransport studeras. Fokus kan variera år från år.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kunna förklara, kunna ställa upp matematiska modeller och kunna lösa exempel problem inom området transportprocesser
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kunna formulera och förenkla matematiska modeller för olika transportprocesser. Lösa dessa med ren matematik eller använda tillämpade verktyg som Comsol Mathematics.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Självständigt kunna värdera vilka fysikaliska processer som skall inkluderas för att beskriva en given kemiteknisk process.
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Laboratory exercises
 • Exercises
 • Project
Examination Formats
 • Written assignments
 • Seminars given by participants
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Grundkurser i impuls, värme och masstransport.
Assumed Prior Knowledge
Selection Criteria
 • -
Literature
 • Bird, Stewart & Lightfoot: Transport Phenomena. John Wiley & Sons, 2002.
Further Information
Course code
 • KAT002F
Administrative Information
 •  -02-11
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Spring 2013 2012‑12‑17 11:39:28 2013‑01‑22 11:19:27 2013‑02‑11

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view