lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET040F Membrane Process Applications

Printable view

General
 • KET040F
 • Temporary
Course Name
 • Tillämpningar av membranprocesser
Course Extent
 • 5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Current Established Course Syllabus

General
 • Swedish
 • If sufficient demand
Aim
 • Målsättningen med kursen är att ge dig möjlighet att med kvalificerad handledning genomföra ett mindre forskningsprojekt med en frågeställning med anknytning till membranprocesser.
Contents
 • Designa och genomföra en förstudie av en membranprocess.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna analysera och teoretiskt redogöra för vilka driftsparameterar som bör studeras i en parameterstudie
  baserat på resultaten från parameterstudien kunna designa driftsförhållandena under en koncentreringsstudie
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna upprätta en tid- och försöksplan för ett mindre experimentellt forskningsprojekt
  kunna presentera resultaten från parameter- och koncentreringsstudierna skriftligt och muntligt
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • självständigt kunna utvärdera resultaten från en experimentell studie i lab.skala
Types of Instruction
 • Project
Examination Formats
 • Written report
 • Seminars given by participants
 • Failed, pass
Admission Requirements
Assumed Prior Knowledge
 • KET045F Transportfenomen i membranprocesser
Selection Criteria
 • behov av kunskap om membranprocesser i den egna forskningen
Literature
 •  
 • Artiklar och rapporter relevanta för varje enskilt projekt
Further Information
 • Kursen ges då ett relevant forskningsprojekt föreligger
Course code
 • KET040F
Administrative Information
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2013 2013‑01‑31 11:45:04 2013‑01‑31 13:25:48 2013‑03‑13

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view