lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for the Course Syllabus for Course KET040F valid from Autumn 2013

Printable view

General
 • Swedish
 • If sufficient demand
Aim
 • Målsättningen med kursen är att ge dig möjlighet att med kvalificerad handledning genomföra ett mindre forskningsprojekt med en frågeställning med anknytning till membranprocesser.
Contents
 • Designa och genomföra en förstudie av en membranprocess.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna analysera och teoretiskt redogöra för vilka driftsparameterar som bör studeras i en parameterstudie
  baserat på resultaten från parameterstudien kunna designa driftsförhållandena under en koncentreringsstudie
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna upprätta en tid- och försöksplan för ett mindre experimentellt forskningsprojekt
  kunna presentera resultaten från parameter- och koncentreringsstudierna skriftligt och muntligt
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • självständigt kunna utvärdera resultaten från en experimentell studie i lab.skala
Types of Instruction
 • Project
Examination Formats
 • Written report
 • Seminars given by participants
 • Failed, pass
Admission Requirements
Assumed Prior Knowledge
 • KET045F Transportfenomen i membranprocesser
Selection Criteria
 • behov av kunskap om membranprocesser i den egna forskningen
Literature
 •  
 • Artiklar och rapporter relevanta för varje enskilt projekt
Further Information
 • Kursen ges då ett relevant forskningsprojekt föreligger
Course code
 • KET040F
Administrative Information
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

All Published Course Occasions for the Course Syllabus

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view