lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET045F Transport Phenomena in Membrane Processes

Printable view

General
 • KET045F
 • Temporary
Course Name
 • Transportfenomen i membranprocesser
Course Extent
 • 5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Current Established Course Syllabus

General
 • Swedish
 • If sufficient demand
Aim
 • Målsättningen med denna kurs är att ge en inblick i de fysikaliska fenomen som styr separationsprocessen i membrananläggningar.
Contents
 • Moment som tas upp under kursen: parametrar som påverkar ett membrans separationsegenskaper, transportmekanismer, i och utanför membran, orsaker till kapacitetsminskningar och hur dessa åtgärdas, systemuppbyggnad, membran, moduler och ekonomiska aspekter.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna analysera och teoretiskt redogöra för de parametrar som påverkar membrans retention
  kunna analysera och teoretiskt redogöra för orsaker till koncentrationspolarisation (CP), och de effekter CP har på membrans prestanda
  kunna analysera och teoretiskt redogöra för orsaker till fouling
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • skriftligt och muntligt visa förmåga att redovisa hur olika driftsparametrar påverkar membrans retention och flux
  skriftligt och muntligt visa förmåga att identifiera orsaker till fouling
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • självständigt kunna designa en membranprocess
Types of Instruction
 • Seminars
 • Exercises
 • Kursmaterialet är skrivet på svenska.
Examination Formats
 • Written assignments
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Grundkurser i impuls-, värme- och masstransport
Assumed Prior Knowledge
Selection Criteria
 • behov av kunskap om membranprocesser i den egna forskningen
Literature
 • Jönsson, A. & Jönsson, B.: Membranprocesser.
 • Material producerat vid institutionen
Further Information
 • Kursen ges då fler än 6 deltagare ämnar gå kursen
Course code
 • KET045F
Administrative Information
 •  -03-13
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2013 2013‑01‑31 11:44:51 2013‑01‑31 13:24:33 2013‑03‑13

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view