lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET055F Model Calibration of Process Systems

Printable view

General
 • KET055F
 • Temporary
Course Name
 • Modellkalibrering av processystem
Course Extent
 • 5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2014-03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Current Established Course Syllabus

General
Aim
 • Ge insikt i hur matematiska modeller av processystem kan kalibreras och valideras mot experimentella data och hur experiment skall planeras för god modellkalibrering.
Contents
 • Kursen presenterar metoder och deras egenskaper för parameterskattning och modellkalibrering. Den första delen fokuserar på grundläggande metoder för linjär och olinjär regression tillsammans med modellkalibrering. Den andra delen diskuterar i mer detalj de tre grundläggande aspekterna på kalibrering, nämligen experimentplanering, val av modellstruktur samt kalibreringssyfte. Enklare inlämningsuppgifter samt ett modellkalibreringsprojekt med datainsamling med LabView.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna de grundläggande metoderna för linjär och olinjär regression samt motsvarande regressionsanalys.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • använda de grundläggande metoderna inom parameterskattning, speciellt de som finns tillgängliga i MATLAB. Använda LabView för datainsamling.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • förstå hur kvaliteten hos data och design av experiment påverkar modellkalibrering samt värdera egenskaper hos metoder för parameterskattning och hur dessa påverkar modellkalibrering
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Exercises
 • Project
Examination Formats
 • Written report
 • Written assignments
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separtionsteknik eller motsvarande kurser
Assumed Prior Knowledge
Selection Criteria
Literature
 • Englezos, P. & Kalogerakis, N.: Applied parameter estimation for chemical engineers. Dekker media, 2001.
Further Information
Course code
 • KET055F
Administrative Information
 • 2014-03-10
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2014 2013‑12‑15 08:32:03 2013‑12‑16 13:08:13 2014‑03‑10

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view