lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET070F Optimization of Process Systems

Printable view

General
 • KET070F
 • Temporary
Course Name
 • Optimering av processystem
Course Extent
 • 5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 •  -02-11
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • If sufficient demand
Aim
 • Ge insikt i hur processtekniska optimeringsproblem formuleras samt hur motsvarade lösningsmetods egenskaper
Contents
 • Optimering utgör ett fundamentalt verktyg i all processteknisk utveckling, design och forskning. Optimering kallas förloppet att ta fram en så bra lösning som möjligt baserat på en målfunktion. Denna kurs är fokuserad på två delar: 1) Kraven på korrekt formulerat optimeringsproblem samt förståelsen för egenskaper hos motsvarande lösningsmetoder, 2) Tekniken och färdigheten att formulera och omformulera processtekniska problem till optimeringsproblem samt lösa dessa.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna klassificera olika optimeringsproblem samt kunna vilka klasser av lösingsmetoder som kan användas.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • använda de grundläggande metoderna inom optimeringsteori, speciellt de som finns tillgängliga i MATLAB
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • förstå hur ett optimeringsproblem can omformuleras till ett annat samt ha insikt hur optimeringsteknik kan användas framgångsrikt inom processteknik.
Types of Instruction
 • Lectures
 • Seminars
 • Exercises
Examination Formats
 • Written assignments
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separtionsteknik eller motsvarande kurser
Assumed Prior Knowledge
Selection Criteria
Literature
 • Beers: Numerical Methods for Chemical Engineering. Cambridge.
Further Information
Course code
 • KET070F
Administrative Information
 •  -02-11
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Spring 2013 2013‑01‑23 08:37:50 2013‑01‑23 16:12:14 2013‑02‑11

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view