lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET075F Numerical Methods in Matlab

Printable view

General
 • KET075F
 • Temporary
Course Name
 • Numeriska metoder i Matlab
Course Extent
 • 2
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 •  -05-28
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Current Established Course Syllabus

General
 • English
  Swedish
 • If sufficient demand
Aim
 • Utveckla doktorandens kunskaper i numeriska metoder så att dessa kan vara hjälpmedel i forskningen.
Contents
 • Tillämpning av numeriska metoder med Matlab såsom begynnelseväredesproblem, randvärdesproblem, stokastisk simulering, egenvärdesproblem, parameterberäkning och kurvanpassning.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna förstå hur olika numeriska metoder kan användas i Matlab.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna använda erforderliga numeriska metoder i sitt egna forskningsprojekt.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • självständigt kunna identifiera och välja lämplig numerisk metod för att lösa ett problem inom ett forskningsprokjekt.
Types of Instruction
 • Self-study literature review
Examination Formats
 • Written assignments
 • Redovisning av löst problem.
 • Failed, pass
Admission Requirements
Assumed Prior Knowledge
 • Civilingenjörsexamen i Kemiteknik, Bioteknik, Ekosystemteknik eller motsvarande.
Selection Criteria
Literature
 • Beers, Kenneth J.: Numerical Methods for Chemical Engineering, Applications in Matlab. Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521859714.
Further Information
 • Kursansvarig och examinator: Prof. Hans T. Karlsson, Inst. för Kemiteknik.
Course code
 • KET075F
Administrative Information
 •  -05-28
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Spring 2013 2013‑04‑25 12:18:32 2013‑04‑29 09:41:59 2013‑05‑28

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view