lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET080F Modelling in Systems Biotechnology

Printable view

General
 • KET080F
 • Temporary
Course Name
 • System bioteknik - modellering
Course Extent
 • 7.5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 •  -09-06
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • If sufficient demand
Aim
 • En kvantitativ beskrivning av mikrobiell metabolism är grunden för utvecklingen av nya fermenteringsprodukter och förbättring av produktionsstammar. Integrationen av analys på olika nivåer av den mikrobiella metabolismen utgör området systembiologi - eller med en mer tillämpad inriktning - System Bioteknik. Kursen syftar till att ge en kvantitativ förståelse av mikrobiella processer, främst i termer av kolflöden, och ge en överblick över de simuleringsverktyg som är tillgängliga.
Contents
 • Fokus i kursen är stökiometrisk modelleringen av metabola nätverk, men i viss mån kommer även dynamiska nätverk att analyseras.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kursdeltagarna skall kunna:
  - De olika typer av nätverk som finns i en cell
  - Den matematiska grunden som krävs för stökiometriskt baserad flödesmodellering
  - Begreppen nätverkbalansering för bestämda system och linjär programmering för underbestämda system
  - Matematisk terminologi och principer för dynamisk modellering
  - Strukturen på enzymkinetiska modeller
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kursdeltagarna förväntas kunna:
  - Sätta upp och matematiskt analysera den stökiometriska matrisen S, inklusive bestämning av nollrummet och tolka dess innebörd i ett stökiometriskt nätverk
  - Dynamiskt simulera ett reaktionssystem, analysera responstider och arbeta med poolade variabler
  - Kunna implementera ett problem i tillgänlig programvar för nätverksanalys, t.ex. COBRA eller OptFlux
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kursdeltagarna förväntas efter kursen kritiskt kunna bedöma nyttan av system biologi i sina egna forskningsprojekt.
Types of Instruction
 • Seminars
 • Laboratory exercises
 • Project
 • Praktiska övningar med simuleringsverktyg, som FluxOpt och COBRA, kommer att ingå.
Examination Formats
 • Seminars given by participants
 • Se engelsk kursplan.
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Kursen är öppen för intresserade med lämplig bakgrund.
Assumed Prior Knowledge
 • Kursen förutsätter viss kunskap i linjär algebra, differentialkalkyl samt grundläggande kunskap i biokemi. Normalt täckt av några grundkurser i ovanstående ämnen.
Selection Criteria
Literature
 • Palsson, B.: Systems Biology – Properties of Reconstructed Networks. Cambridge University Press, 2006.
  Palsson, B.: Systems Biology – Simulation of Dynamic Network States. Cambridge University Press, 2011.
 • -
Further Information
 • Kursen ges då tillräckligt stort intresse för kursen finns. Kursen gavs våren 2013.
  Vid intresse kontakta Gunnar Lidén (046 – 222 0862) gunnar.liden@chemeng.lth.se
Course code
 • KET080F
Administrative Information
 •  -09-06
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2013 2013‑08‑19 12:58:32 2013‑08‑19 13:30:17 2013‑09‑06

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view