lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET090F Research Ethics in practice

Printable view

General
 • KET090F
 • Temporary
Course Name
 • Praktisk forskningsetik
Course Extent
 • 4
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2015-01-19
 • FN2/Eva Nordberg Karlsson

Current Established Course Syllabus

General
Aim
 • Att illustrera vad som har hänt och kan hända vid oredighet inom forskning.
Contents
 • 1. Bokens innehåll kommer att diskuteras vid två seminarietillfällen. Boken täcker frågeställningar som bedrägeri, plagiering, stöld, det kollegiala skyddet, etc.
  2. Diskussion av ett antal etiska frågeställningar och fallstudier, exempelvis:
  • Begreppet ”retracted”
  • Etiska knepigheter
  • Nyliga berömda fall
  • Mjuk kontra hård vetenskap
  • Individuella uppgifter, sök på webben
  • Centrala etikprövningsnämnden
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • kunna beskriva de etiska fallgroparna för ett forskningsprojekt från idé till publikation.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • självständigt kunna avgöra vad som är rätt och fel i egna och andras forskningsprojekt.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • vara förtrogen med de etiska dilemmana som finns inom forskarvärlden.
Types of Instruction
 • Seminars
 • Miscellaneous
 • Individuella uppgifter och självstudier av kursboken.
Examination Formats
 • Written assignments
 • Miscellaneous
 • Deltagande i seminariediskussioner och lösande av individuella uppgifter.
 • Failed, pass
Admission Requirements
 • Doktorand.
Assumed Prior Knowledge
 • Inga.
Selection Criteria
 • Inga.
Literature
 • Broad, W. & N., W.: Sanningens Dödgrävare.. Simon & Schuster/Mannerheim & Mannerheim, 1983.
Further Information
Course code
 • KET090F
Administrative Information
 • 2015-01-19
 • FN2/Eva Nordberg-Karlsson

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Autumn 2014 2014‑10‑23 09:55:06 2014‑10‑24 09:53:38 2015‑01‑19

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

No matching course occasions were found.

0 course occasions.


Printable view