lunduniversity.lu.se

Third-Cycle Courses

Faculty of Engineering | Lund University

Details for Course KET095F Industrial Biorefineries

Printable view

General
 • KET095F
 • Temporary
Course Name
 • Industriella bioraffinaderier
Course Extent
 • 7.5
Type of Instruction
 • Third-cycle course
Administrative Information
 • 7760 (Chemical Engineering)
 • 2017-01-18
 • Margareta Sandahl

Current Established Course Syllabus

General
 • English
 • Every other spring semester
Aim
 • Kursen syftar till att ge en överblick över nuvarande industriella processer baserad på förnybar biomassråvara, samt ge en fördjupad insikt i de faktorer som driver respektive hämmar utvecklingen av dessa "bioraffinaderier".
Contents
 • Kursen ger en översikt över ett antal aktuella industriella exempel på processer baserade på förnybar biomassa. Dessa processer kommer att analyseras med avseende på de centrala omvandlingsprocesserna (biokemiska, termiska, katalytiska), separationsprocesser samt marknadsförutsättningar. Kursen kommer att täcka 10 utvalda kapitel ur kurslitteraturen . Dessutom kommer ett öppet formulerat designproblem att bearbetas av kursdeltagarna och diskuteras.
Knowledge and Understanding
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kursdeltagarna skall ha förvärvat en god övergripande kännedom om dagens industriellt implementerade bioraffinaderier. Dessutom skall kursdeltagarna i detalj kunna redogöra för de specifika processer som deras projektgrupp arbetat med för att kunna leda seminarier. Detta innefattar såväl tekniska aspekter som marknadsförutsättningar.
Competences and Skills
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna schematiskt uforma en ny tänkbar process där förnybar råvara, i vilken samtliga delar av råvaran beaktas.
Judgement and Approach
 • For a passing grade the doctoral student must
 • Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna bidra till samhällsdiskussionen kring omställning mot en mindre fossilbaserad kemiindustri.
Types of Instruction
 • Seminars
 • Project
 • Kursen baseras på industriella exempel. Dessa exempel kommer att diskuteras i seminarieform (varannan vecka) och ansvar för förberedelser av dessa seminarier kommer att fördelas bland kursdeltagarna.
Examination Formats
 • Written report
 • Seminars given by participants
 • Kursen bedrivs i seminareform, där kursdeltagarna delas in i arbetsgrupper som tar ansvar för olika kapitel i kurslitteraturen. Gruppen kommer även att tilldelas en relativt fri projektuppgift, som skall redovisas muntligt och skriftligt.
 • Failed, pass
Admission Requirements
Assumed Prior Knowledge
 • Kursdeltagarna förväntas ha bakgrundskunskaper på civilingenjörsnivå inom kemiteknik/bioteknik eller masternivå inom kemi, med god kunskap kring industriell kemi.
Selection Criteria
Literature
 • Maria, P.: Biorenewables - A practical Viewpoint. Wiley, 2016. ISBN 9781118843727.
Further Information
Course code
 • KET095F
Administrative Information
 • 2017-01-18
 • Margareta Sandahl

All Established Course Syllabi

1 course syllabus.

Valid from First hand in Second hand in Established
Spring 2017 2017‑01‑18 09:43:49 2017‑01‑18 09:45:23 2017‑01‑18

Current or Upcoming Published Course Occasion

No matching course occasion was found.

All Published Course Occasions

2 course occasions.

Course code ▽ Course Name ▽ Division ▽ Established ▽ Course syllabus valid from ▽ Start Date ▽ End Date ▽ Published ▽
KET095F Industrial Biorefineries Chemical Engineering Spring 2017 2017‑01‑25 2017‑06‑06
KET095F Industrial Biorefineries Chemical Engineering Spring 2017 2019‑01‑25 (approximate) 2019‑06‑05

Printable view